Nisa’ Gombak Bersama Remaja Dalam Teen Circle

IMG0117A

Nisa’ Gombak telah berjaya menjalankan TEEN CIRCLE pada 12 JULAI 2009 (Ahad), Masa   : 8.00 pagi – 2 petang di Taman Metropolitan Kepong dimana temanya adalah  Nisa’ 3D: Develop, Determine, Devotion.

OBJEKTIF utama adalah Nisa’ Gombak  menjadi persatuan yang tetap dalam memberi  pengetahuan agama kepada remaja sekitar Gombak.Program ini juga akan menjadi medan kepada aktivis Nisa’  menyedari tanggungjawab terhadap masyarakat dan golongan remaja yang dahagakan perhatian.

IMG0111ADan mendedahkan kepada aktivis Nisa’ cabaran dan peranan sebenar mereka dalam agenda memasyarakatkan dakwah Islamiah.

  • Matlamat akhir yang ingin dicapai dalam projek ini adalah untuk membawa remaja-remaja tersebut mengikuti pentarbiyahan secara khusus agar hasrat untuk memurnikan agenda dakwah umum itu terlaksana.

Secara keseluruhannya, Projek Nisa’ Teen Circle ini telah berjaya dilaksanakan dengan lancar atas kerjasama serta komitmen penuh daripada aktivis-aktivis Nisa’ Gombak, Pusat Khidmat Masyarakat Dun Gombak Setia yang telah sudi memberikan bantuan kewangan bagi menjayakan projek ini dan juga para peserta.

IMG0112ANamun begitu, pihak kami optimis untuk mencapai lebih banyak penyertaan untuk program seterusnya memandangkan projek ini merupakan projek berterusan, maka program pada 12 Julai yang lepas adalah merupakan projek perintis Nisa’ teen Circle dalam mengrekrut lebih ramai penyertaan remaja bersama halaqah Nisa’ InsyaAllah.

Respon dan maklum balas yang ditunjukkan oleh peserta sepanjang program adalah amat baik sekali. Mereka kelihatan berminat untuk melibatkan diri dalam setiap program-program Nisa’ disamping menjadi ahli tetap Nisa’ Teen Circle yang berkonsepkan halaqah pembinaan modal insan bersesuaian dengan temanya “Nisa’ 3D: Develop, Determine, Devotion″ yang melambangkan komitmen Nisa’ untuk membentuk dan mengasah peribadi remaja IMG0115AMuslimah disamping mengajak mereka ke arah pengabdian diri kepada Allah bagi merealisasikan impian menyemarakkan dakwah dan biah solehah di kalangan massa yang menfokuskan golongan beliawanis khususnya dan belia amnya.

Kesimpulannya, kerjasama dan komitmen yang bersungguh-sungguh terutama daripada aktivis Nisa’ sangat membantu melancarkan dan memudahkan pengurusan program meskipun terdapat beberapa masalah teknikal yang timbul di saat-saat akhir.

IMG0119ASekalung penghargaan dan ucapan terima kasih diucapkan kepada semua pihak yang terlibat terutamanya Pusat Khidmat Dun Gombak Setia (YB Dato’ Hasan Bin Mohamed Ali) serta semua kakitangan dan AJK-AJK Nisa’ Gombak  serta semua yang terlibat sama ada secara langsung atau tidak langsung bagi menjayakan program ini.

Sesungguhnya, program ini perlu ada kesinambungan agar suara kerajaan negeri sampai kepada golongan remaja yang semestinya dilentur berlandaskan syariat.


Editor By : Khaulah Azwar

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: